RB Production logo

Certifikát

Okná a balkónové dvere systém EURO IV 78, EURO IV 90 ( s možnosťou rozšírenia rámu na 112 mm) sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo). Rohové spoje profilov sú vytvorené čapovaním a lepené konštrukčným lepidlom pre skupinu namáhania D4 podľa STN EN 204. V spodnej časti rámu okna je osadená

odkvapnicová lišta. Styk rámu a krídla okna je tesnený v stredovej a vnútornej zóne tesniacimi profilmi AC (TPE).. V základnom vyhotovení sú zasklievané Izolačným dvojsklom s deklarovaným Ug = 1,1 W/(m2K) alebo trojsklom s deklarovaným Ug = 0,6 W/(m2K). Sú vybavené celoobvodovým kovaním GU. Okná a balkónové dvere s hliníkovým opláštením

sú vyrobené z lepených lamelových drevených profilov (SM/JD, BO, DB, meranti rezivo), ktoré sú z exteriérovej strany opláštené hliníkovým profilom.

Skúšky vykonali - TSUS n.o., Studená 3, 826 34 Bratislava 29, Notifikovaná osoba 1301, pobočka Nitra, Braneckého 2, 949 01 Nitra

Copyright © 2017 RB production s.r.o. Všetky práva vyhradené !